Polityka prywatności

Zbieramy adresy e-mail osób, które komunikują się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, zbiorcze informacje na temat stron, do których konsumenci uzyskują dostęp lub które odwiedzają, oraz informacje dobrowolnie zgłaszane przez konsumenta (takie jak informacje ankietowe i / lub rejestracje witryn). Informacje, które zbieramy, są wykorzystywane do ulepszania zawartości naszych stron internetowych i jakości naszych usług i nie są udostępniane ani sprzedawane innym organizacjom w celach komercyjnych, z wyjątkiem dostarczania produktów lub usług, o które prosiłeś, gdy mamy Twoje pozwolenie lub w następujących okolicznościach:
Konieczne jest dzielenie się informacjami w celu zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z działaniami niezgodnymi z prawem, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, naruszeniem Warunków świadczenia usług lub w inny sposób wynikający z przepisów prawa.
Przekazujemy informacje o Tobie, jeśli RizApps zostało przejęte przez inną firmę lub połączone z nią. W takim przypadku RizApps powiadomi Cię przed przekazaniem informacji o Tobie i stanie się przedmiotem innej polityki prywatności.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Podczas rejestracji w RizApps prosimy o podanie takich informacji, jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy, dane karty kredytowej.
RizApps wykorzystuje zebrane informacje do następujących ogólnych celów: dostarczanie produktów i usług, fakturowanie, identyfikacja i uwierzytelnianie, doskonalenie usług, kontakt i badania.

Ciasteczka

Plik cookie to niewielka ilość danych, która często zawiera anonimowy unikalny identyfikator, który jest wysyłany do przeglądarki z komputerów stron internetowych i przechowywany na dysku twardym komputera.
Pliki cookie są wymagane do korzystania z usługi Rizapps.
Używamy cookies do zapisywania aktualnych informacji o sesji, ale nie używamy stałych plików cookie. Musisz zalogować się do witryny projektu Rizapps po upływie określonego czasu, aby chronić Cię przed przypadkowymi dostępem do zawartości Twojego konta.

Przechowywanie danych

RizApps wykorzystuje dostawców zewnętrznych i partnerów hostingowych do dostarczania niezbędnego sprzętu, oprogramowania, sieci, pamięci masowej i powiązanych technologii wymaganych do uruchamiania RizApps. Chociaż RizApps jest właścicielem kodu, baz danych i wszystkich praw do aplikacji RizApps, zachowujesz wszelkie prawa do swoich danych.
RizApps może ujawniać informacje umożliwiające identyfikację osoby w szczególnych okolicznościach, takich jak wezwanie świadka lub gdy twoje działania naruszają Warunki świadczenia usług.

Zmiany

RizApps może okresowo aktualizować te zasady. Powiadomimy Cię o istotnych zmianach w sposobie, w jaki traktujemy dane osobowe, wysyłając powiadomienie na główny adres e-mail podany na koncie głównego konta RizApps lub umieszczając widoczne ogłoszenie na naszej stronie.